ZIEKTE EN PALLIATIEVE ZORG

'En toen kwam er iemand naast me zitten...'

Wij bieden ook ondersteuning bij bezinning op levensvragen rondom het levenseinde:

  • Heb ik juist gehandeld?
  • Wat had ik anders kunnen doen?
  • Wat heb ik voor anderen betekend?
  • Wat kan ik nog doen om mijn leven goed af te sluiten?
  • Hoe kan ik mijn doodsangst overwinnen?
  • Hoe kan ik mij nog verzoenen met mijn naasten? 

 

Sinds 2019 is er een subsidieregeling van kracht dat de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie vergoed.

In opdracht van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden en Zuid Kennemerland en Amstelland en Meerlanden coördineert MomenTaal deze inzet van geestelijk verzorgers.

Heeft u vragen over de mogelijkheden of wilt u gebruik maken van deze gesprekken dan kunt u contact opnemen via 06 30510423