ZIEKTE EN PALLIATIEVE ZORG

'En toen kwam er iemand naast me zitten...'

Wij bieden ook ondersteuning bij bezinning op levensvragen rondom het levenseinde:

  • Heb ik juist gehandeld?
  • Wat had ik anders kunnen doen?
  • Wat heb ik voor anderen betekend?
  • Wat kan ik nog doen om mijn leven goed af te sluiten?
  • Hoe kan ik mijn doodsangst overwinnen?
  • Hoe kan ik mij nog verzoenen met mijn naasten? 

Kosten
Begeleidende gesprekken bij levensvragen

  • Begeleidende gesprekken € 49,50 per uur
  • Mogelijkheid voor (gedeeltelijke) vergoeding vanuit aanvullende zorgverzekering

Begeleidende gesprekken en voorgesprek bij naderend overlijden

  • Begeleidende gesprekken € 49,50 per uur
  • Beschrijven van levensverhaal en uitspreken tijdens uitvaart € 495,- 

Reiskosten buiten een straal van 20 km € 0,20 per km.