ONS TEAM

Maak kennis met ons team. Maakt u liever kennis vanuit uw levensvisie of overtuiging?
Kies dan uit: Algemeen, Rooms Katholiek, Protestant, Rituelen, Humanistisch, Gesprekspartner, Algemeen spiritueel of Boeddhistisch.

Sprekers en voorgangers

Meindert Boersma

Meindert Boersma

Voorganger

Sterven hoort bij het leven. In mijn werk heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat het afscheid zorgvuldig en met aandacht en eerbied gebeurt. Hoe kostbaar zijn immers de momenten voor hen die achterblijven! Daarin aanwezig te zijn, mee te denken en helpen naar een passende vorm te zoeken zie ik als een voorrecht. Ik doe dat vanuit een algemeen christelijke inspiratie, waarin de ruimte en gelijkwaardigheid van andere spirituele bronnen voor mij essentieel is. Poëzie helpt mij om gevoelens om te zetten in taal.

Trefwoorden:
Protestant

Annet Bröker

Annet Bröker

Spreker

Bij intense levensmomenten luister ik met aandacht naar u. Het is een meerwaarde er echt voor iemand te kunnen zijn. En dat kan zijn bij groot verdriet maar zeker ook op andere momenten die er toe doen. Ik luister naar uw wensen en uw verhaal en ondersteun u met oprechte aandacht bij het samenstellen van de uitvaart.
Maar ook in tijden dat u met iemand van gedachten wilt wisselen over uw leven, er behoefte is aan troost of wanneer u het verhaal over uw leven wilt vertellen kom ik graag naast u zitten.
Ieder mens is uniek en ik ga graag met u op zoek naar de zin die uw leven betekenis geeft.

Trefwoorden:
Algemeen, Gesprekspartner

Egbert de Lint

Egbert de Lint

Voorganger

Het overlijden van een dierbare brengt vaak naar boven wat in het leven werkelijk van waarde is. Nabestaanden kunnen goed aangeven hoe de persoon in het leven heeft gestaan en wat de persoon betekend heeft voor henzelf. Vaak komen zij met mooie, integere, aangrijpende, humoristische, troostende en bemoedigende verhalen over de overledene. Soms ook met pijnlijke en verdrietige verhalen. Een overlijden roept zoveel op. Ik vind het een voorrecht om de nabestaanden te begeleiden in het vorm en inhoud geven aan een waardig, mooi en passend afscheid.


Greet Doornenbal

Greet Doornenbal

Spreker

Ik begeleid levensbeschouwelijke gespreksgroepen, organiseer vieringen en herdenkingen en spreek regelmatig op uitvaarten. Ook begeleid ik mensen individueel op het gebied van levensvragen. Ik put in mijn werk uit diverse levensbeschouwelijke en culturele bronnen, waaronder het boeddhisme (mindfullness), de antroposofie, religieus humanisme, gedichten en muziek. Het is mijn grote uitdaging op mensen op het gebied van levensvragen en zingeving tot steun te zijn.


Henriette van Dunné

Henriette van Dunné

Voorganger

Wat is jouw verhaal? Ik ben geboeid door de vraag wat mensen wezenlijk verbindt, met zichzelf, met anderen en met de ‘ziel’ van het bestaan. Samen aandachtig zoeken naar zin en betekenis is wat ik doe en het levensverhaal is daarbij een rode draad.
Als Doopsgezind voorganger kan ik bij geboorte, trouwen, overlijden of andere belangrijke veranderingen in een mensenleven, helpen vorm te geven aan deze overgang. Met gebruik van verhalen kan ik helpen om woorden te vinden bij rouw en trouw, en andere kruispunten in je leven.

Trefwoorden:
Protestant, Algemeen

Ron Hopman

Ron Hopman

Voorganger

In mijn vak als geestelijk verzorger heb ik mijn kennis over religies, milieus, leefstijlen en vooral over hoe mensen omgaan met ziekte en naderend overlijden verdiept. Ook heb ik veel mensen mogen begeleiden bij en na de uitvaart van hun naaste. Ik heb een rooms-katholieke achtergrond, maar ik ben eveneens vertrouwd met de protestantse wereld. Ik heb ook uitvaarten begeleid van mensen die niet nadrukkelijk tot een bepaalde geloofsrichting behoren.
Meedoen met MomenTaal doet mij collega’s ontmoeten en met hen samen de kwaliteit van dit werk verdiepen en verbeteren. Ik wil ook vanuit die kennis graag dienstbaar zijn aan nabestaanden en met hen samen vorm en inhoud geven aan uitvaart van hun naaste.


Hennie Kooistra

Hennie Kooistra

Begeleider rouw en verlies

In mijn werk kom ik veel mensen tegen met verlieservaringen. Verlies van gezondheid, verlies van vitaliteit, verlies van partner, verlies van verwachtingen, verlies van woning. Tegenslagen horen bij het leven. Niemand wordt dat bespaard. Persoonlijke begeleiding kan nodig zijn en helend werken. In deze begeleiding ben ik met een open vragende houding aandachtig aanwezig. Alles mag er zijn. Het vertellen van de veelheid van gevoelens
schept ordening. Het helpt om keuzes te maken die nodig zijn. Ik vind het waardevol dat ik mensen op deze manier nabij mag zijn en verder kan helpen. In ontmoetingen krijg ik van mensen vaak terug: eenvoud, kracht, humor, zorgvuldigheid, puur, afgestemd…

Trefwoorden:
Gesprekspartner, Rituelen

Elizabeth Post

Elizabeth Post

Voorganger

Het is voor mij een voorrecht om op belangrijke momenten in mensenlevens aanwezig te kunnen zijn en toegelaten te worden binnen de sfeer van afscheid nemen en kwetsbaar zijn. Een goede uitvaart biedt perspectief op het pad dat erna volgt. Samen met u ga ik op zoek naar een passend ritueel. Rituelen ontstaan binnen dat wat er is. Zij werken helend.
Mogelijk is ook de ziekenzalving voor wie ziek is of vlak voor de drempel naar het hiernamaals staat. Als voorganger en psycholoog leid ik tevens zorgverleners op op het gebied van verlies & rouw en stervensbegeleiding.
Binnen onze collegiale groep van MomenTaal streven wij er telkens naar om onze dienstbaarheid voor u te vergroten.