TEAM GEESTELIJK VERZORGERS

Eline Arisse

Eline Arisse

Geestelijk verzorger

Humanistisch geestelijk verzorger

In hun verhaal geven mensen vaak onbewust signalen over achterliggende vragen of dilemma’s. Daar ga ik dieper op in. Je afhankelijk voelen, maar niet willen klagen is zo’n dilemma. Soms zitten er dingen scheef in een familie of is er sprake van complexe rouw.
Het belangrijkste is dat ieder mens als persoon wordt gezien. Dat vraagt tijd en aandacht – die er niet altijd is in de zorg. Ik praat met mensen over levensvragen en benadruk dingen waar ze goed in zijn. Dat versterkt hun gevoel van waardevol zijn, voor zichzelf en voor anderen.


Ton Bersee

Ton Bersee

Geestelijk Verzorger

Algemeen geestelijk verzorger, vertrouwd met rooms-katholieke geloof

Als je ongeneeslijk ziek bent, staat de medische zorg veelal centraal. Maar mensen hebben vaak ook behoefte aan gesprekken over het afronden van hun leven, met alles wat daarbij kan horen, zoals dingen willen goedmaken, angst voor de dood en onzekerheid over wat daarna komt. Met oprechte aandacht voor de vragen vanuit hun belevingswereld wil ik ze tot steun zijn om eventuele antwoorden, maar vooral ook rust en vrede te vinden in de situatie waarin zij, en mogelijk hun naasten, zich bevinden.


Nel Doesburg

Nel Doesburg

Geestelijk Verzorger

Algemeen geestelijk verzorger

Bij mensen met dementie en psychiatrische problemen kom ik veel onverwerkt verleden tegen dat in het heden aandacht vraagt. Zij kunnen bij anderen hun verhaal niet kwijt of niet meer vertellen wat er in ze omgaat. Dat uit zich bijvoorbeeld in onrust of boosheid. Ik luister met geduld, ook als iemand (flarden van) een verhaal steeds opnieuw vertelt, en probeer, soms samen met mantelzorgers, te zoeken naar wat troost geeft. Als geestelijk verzorger ben ik me ervan bewust dat luisteren meer is dan horen wat iemand zegt: het gaat om met aandacht verstaan wat belangrijk is voor de ander.


Greet Doornenbal

Greet Doornenbal

Geestelijk Verzorger

Algemeen geestelijk verzorger, humanistisch

De mensen die ik spreek verlangen naar iemand met wie ze over de ‘echte’ vragen van het leven kunnen praten. Zeker als het levenseinde nadert, groeit de behoefte om stil te staan bij wat nog onaf, nooit gedeeld of niet verwerkt is. Ik bied mensen, zowel individueel als in groepsverband, een veilige ruimte om hun morele, sociale en levensbeschouwelijke noden te delen en samen te onderzoeken wat nog wenselijk en/of mogelijk is. Soms gebruik ik hierbij gedichten, rituelen en muziek om dat wat moeilijk te verwoorden is op te roepen en te (h)erkennen.


Carla van Drie

Carla van Drie

Geestelijk Verzorger

Algemeen geestelijk verzorger

Ik spreek veel ouderen die zich verdrietig voelen. Zij willen hun hart luchten, maar hun kinderen daar niet mee belasten. Vertellen wat je is overkomen werkt troostend. Via gesprekken help ik mensen inzicht te krijgen in hun zorgen en angsten. We praten ook over lichtere onderwerpen, zoals een hobby, toch gaat het altijd over iets wezenlijks wat die persoon raakt.
Bij mensen met dementie leg ik vaak contact via muziek. Liedjes van vroeger maken bij hen herinneringen los. Daardoor realiseren ze zich wat ze nog wél weten en dat vergroot hun gevoel van welzijn.


Myriam van Gils

Myriam van Gils

Geestelijk Verzorger

Algemeen spiritueel, boeddhistisch, (r.-k.) christelijk, ervaren met meditatie en mindfulness

Ik begeleid mensen die zich geconfronteerd zien met ingrijpende gebeurtenissen in hun leven: ernstige ziekte, verlies, ouderdom en het naderend levenseinde. Niet zelden komen daarbij intense gevoelens op van eenzaamheid, rouw, depressie en zinloosheid. In al deze omstandigheden is de vraag aan de orde: hoe houd ik me staande? Mijn rol is er te zijn voor hen – betrouwbaar en toegankelijk. Je kunt op mij rekenen: dat ik een poosje naast je sta, met je oploop, en help te onderzoeken wat jou kracht geeft om de pijn te dragen, met deze omstandigheden om te gaan en een nieuw perspectief daarop te vinden.


Josette Haspels

Josette Haspels

Geestelijk Verzorger

Algemeen geestelijk verzorger, humanistisch

De ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen werkt voor mensen vaak al helpend. Alles mogen uitspreken, ook het ongelukkig zijn. Daarbij stel ik vragen om de betekenis te ontrafelen. Wat maakt dat iemand moeite heeft met eenzaamheid, met afhankelijk zijn? We zoeken samen naar wat steun geeft in het nu en moed om door te gaan. Openhartig praten kan het verschil maken, maar ook kunst beleven, een ritueel of mediteren. En ervaren dat er een ander mens naast je is.


Anton Huisman

Anton Huisman

Geestelijk Verzorger

Algemeen geestelijk verzorger, ervaren met psychiatrie

Een grote verandering in iemands leven roept vaak zingevingsvragen op. Al helemaal als daar psychische klachten bij komen, zoals een depressie of psychose. Mijn rol is luisteren zonder oordeel of behandelplan. Ik probeer mensen te helpen het leven vol te houden, ook al zijn er niet altijd antwoorden op hun vragen.
Soms wandelen we in plaats van te praten. Tijdens het lopen gaan gedachten makkelijker stromen. Zwijgend een gevoel doorleven met iemand naast je kan heilzamer zijn dan in gesprek woorden proberen te vinden.


Hennie Kooistra

Hennie Kooistra

Geestelijk Verzorger

Algemeen geestelijk verzorger, ervaren met rouw- en verliesbegeleiding

In mijn werk ontmoet ik ouderen in hun laatste levensfase en mensen wiens bestaan ingrijpend is veranderd door een ernstige aandoening en/of gebeurtenis. Voor hen ben ik een vertrouwenspersoon, een gesprekspartner die ingaat op wat hen op zielsniveau bezighoudt. Al pratende komen vaak dingen naar boven die nog geen plek hebben gekregen. Maar niet alles is in woorden te vatten. Rituelen, in traditionele of juist eigentijdse vorm, kunnen helpen gevoelens te doorleven, waardoor iemand weer verder kan of in staat is het leven los te laten.


Jan Willem Oostewaal

Jan Willem Oostewaal

Geestelijk Verzorger

Algemeen geestelijk verzorger, alle gezindten, religieus humanist

Veel mensen die ik begeleid zijn hoogbejaard. Zij verliezen hun gezondheid, hun dierbaren en vragen zich af welke zin het leven nog heeft. Soms ontstaat een crisis, bijvoorbeeld als echtparen niet meer samen kunnen wonen. Met een luisterend oor en door vragen te stellen probeer ik perspectief te bieden. In de kern draait het om bewustwording van hoe je je verhoudt tot wat zich aandient.
Ik geloof in de eenheid van lichaam en geest. Als je lichaam beweegt wordt de geest ook actiever, daarom gaan we als het kan wandelen. Zeker voor mensen die veel piekeren is dat helpend.


Jody van der Velde

Jody van der Velde

Geestelijk Verzorger

Algemeen geestelijk verzorger, vanuit een christelijke achtergrond

‘Waarom treft mij dit?’ ‘Hoe krijg ik weer zin in het leven?’ Het zijn universele vragen die mensen bezighouden. Eenduidige antwoorden zijn er niet; ik help mensen met nadenken over hoe ze omgaan met wat er op hun pad komt. We lopen als het ware een stukje samen op en staan stil bij wat er op dit moment speelt. Als er nare dingen zijn gebeurd die chaos veroorzaakten, maken we daar ruimte voor, zodat zich een nieuwe weg kan ontvouwen om verder te gaan.


Jan Peter Versteege

Jan Peter Versteege

Geestelijk Verzorger

Geestelijk verzorger, r.-k., protestant en lid Humanistisch Verbond

Een geestelijk verzorger is als een ‘professionele vriend’. Iemand die luistert, maar je niet naar de mond praat. In hun laatste levensfase willen mensen weten: heb ik het goed gedaan? Door daarover te praten ziet de een weer lichtpuntjes, terwijl het voor anderen bevestigt dat hun bestaan voltooid is. Mijn rol is rust creëren, waardoor mensen het prettig vinden om te vertellen. Bij iemand die vastzit in bepaalde gedachten probeer ik een raampje open te zetten. Soms bidden we om wijsheid of luisteren we naar muziek – samen zoeken we nieuwe vergezichten.