GEESTELIJKE VERZORGING

Geestelijke verzorging: Wanneer doe je daar een beroep op?
 

Een geestelijk verzorger:

• luistert naar u bij intense levensmomenten

 • maakt uiteenlopende gevoelige ervaringen bespreekbaar

• weet wat troosten is

• gaat met gevoel en respect om met de kwetsbaarheid van het gezin en de familie

• is vertrouwd met oude rituelen, maar kan die ook vertalen naar mensen zonder binding aan een kerk
of andere religieuze traditie

• geeft ook de vrolijke momenten van het leven vorm en kan dit voor iedereen verstaanbaar maken

Geestelijk verzorgers geven u meer inzicht en ondersteuning

Iedereen komt in het leven vragen tegen die je raken en die soms moeilijk zijn. Het verlies van iemand die belangrijk voor je is, als je ernstig ziek bent of als je eenzaam bent of weet dat je einde nadert. Het is fijn als je die vragen met familie of vrienden kunt delen maar soms is het gemakkelijker om dit met een ‘vertrouwde vreemde’ te doen. Geestelijk verzorgers bieden u daarbij ondersteuning. Zij helpen u bij vragen over leven en dood, geloof en ongeloof, angst en vertrouwen, zaken uit het verleden, het heden en de toekomst; alles wat u bezighoudt kan onderwerp van gesprek zijn.
Geestelijk verzorgers bieden geen kant-en-klare oplossingen, maar geven u meer inzicht in uw vragen en hoe u daar uw weg in kunt zoeken.

Alles wat u aan hen vertelt, is vertrouwelijk en mag alleen met uw toestemming worden besproken met anderen.

5 gesprekken kosteloos

Sinds 2019 is er een subsidieregeling van kracht die de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie vergoedt. De regeling is speciaal bedoeld voor mensen van 50 jaar of ouder met levensvragen, voor palliatieve patiënten en hun naasten. U kunt gebruik maken van maximaal 5 begeleidende gesprekken. Deze zijn kosteloos en vinden bij u thuis plaats of in overleg op een voor u prettige locatie.

Aanvragen van een gesprek

Voor de vraag naar geestelijke verzorging kunt u zelf een afspraak maken door contact op te nemen met MomenTaal, telefoon 06-30510423 of via e-mail info@momentaal.com

Ook uw naaste, een zorgverlener of vrijwilliger kan een gesprek voor u aanvragen.